اطلاعات امامزادگان دامغان

آستان مقدس امامزادگان عبدالعالی و عبدالمعالی (علیهما السلام) ـ دامغان امامزاده۱۱۱۴۴
آستان مقدس امامزاده شمس الدین (علیه السلام) ـ تویه دروار امامزاده۱۱۱۴۶
آستان مقدس امامزاده جعفر (علیه السلام) ـ دامغان امامزاده۱۱۱۴۸
آستان مقدس امامزاده سیدصالح (علیه السلام) ـ جزن امامزاده۱۱۱۴۹
آستان مقدس امامزاده نورالله (علیه السلام) ـ دامغان امامزاده۱۱۱۵۰
آستان مقدس امامزادگان علی و ولی (علیهما السلام) ـ دامغان امامزاده۲۳۴۰۴
آْستان مقدس امامزاده محمد(علیه السلام) ـ ابراهیم آباد یزدانی امامزاده۲۳۴۱۱
آْستان مقدس امامزاده ابراهیم (علیه السلام) ـ حاجی آباد رضویهامامزاده۲۳۴۱۴
آْستان مقدس امامزاده ابراهیم (علیه السلام) ـ وامرزان امامزاده۲۳۴۱۶
آستان مقدس امامزاده اسماعیل (علیه السلام) ـ طزره امامزاده۲۳۴۲۰
آستان مقدس امامزاده باباعلی (علیه السلام) ـ قادرآباد امامزاده۲۳۴۲۱
آستان مقدس امامزاده جعفر (علیه السلام) ـ محمدآباد امامزاده۲۳۴۴۰
آستان مقدس امامزاده میرعبدالله (علیه السلام) ـ صح امامزاده۲۳۴۴۸
آستان مقدس امامزاده شاه چراغ (علیه السلام) ـ رشم امامزاده۲۳۴۴۹
آستان مقدس امامزاده شاهزاده محمدتقی (علیه السلام) ـ ورزن امامزاده۲۳۴۵۱
آستان مقدس امامزاده شاه مرتضی (علیه السلام) ـ دامغان امامزاده۲۳۴۵۲
آستان مقدس امامزاده قاسم (علیه السلام) ـ دامغان امامزاده۲۳۴۶۱
آستان مقدس امامزاده قاسم (علیه السلام) ـ صیدآباد امامزاده۲۳۴۶۳
آستان مقدس امامزاده قاسم (علیه السلام) ـ مهماندوست امامزاده۲۳۴۶۵
آستان مقدس امامزاده لقمان (علیه السلام) ـ بق امامزاده۲۳۴۶۶
آستان مقدس امامزاده مجدالدین (علیه السلام) ـ نمکه امامزاده۲۳۴۶۷
آستان مقدس امامزاده محمد (علیه السلام) ـ دامغان امامزاده۲۳۴۶۹
آستان مقدس امامزاده محمد (علیه السلام) ـ دیباج امامزاده۲۳۴۷۱
آستان مقدس امامزاده مطهر (علیه السلام) ـ دشتبو امامزاده۲۳۴۷۴
آْستان مقدس امامزاده میرابراهیم (علیه السلام) ـ صح امامزاده۲۳۴۷۶
آستان مقدس امامزاده میرجبرئیل (علیه السلام) ـ تویه دروار امامزاده۲۳۴۸۰
 
منبع برای مطالعه بیشتر : پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه ایران

برچسب :

درباره نویسنده

محمدمهدی عالمی

127مطلب نوشته است .

بهمن فرزند حاج نصرت اله فرزند میرزاحسن فرزند ملاعباس ثانی فرزند ملاعباس بزرگ

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2019 باغ عالمی محفوظ است
طراحی شده توسط آلــفـــا