در خیابان امام خمینی(ره) و در ابتدای بازار سرپوشیده دامغان بقعه‌ای وجود دارد که به امامزاده نورالله مشهور است. اهالی صاحب بقعه را از نوادگان حضرت امام موسی بن جعفر(ع) می‌دانند. در گذشته ساختمان امامزاده از گل و خشت بود که در سال‌های ۶۹ تا ۷۱ اداره اوقاف محل نسبت به بازسازی بقعه و بارگاه از محل درآمد نذور و خودیاری و همکاری تعدادی از کسبه متدین بازار اقدام شده است. مساحت بقعه ۵۸ متر مربع و قدمت این امامزاده به حدود ششصد سال تخمین می‌زنند.