بهداشت و درمان

۷-بهداشت و درمان
در شهرستان دامغان یک مرکز فعال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان با ۱۳۰ تخت بستری فعال است
تعداد مراکز بهداشتی و درمانی ۱۱ باب میباشد که ۷ مورد ان شهری و ۴ مورد ان روستایی است . از این تعداد مرکز ۷ مورد ان روزانه و ۴ مورد ان شبانه روزی است .
در دامغان ۳۲ خانه بهداشت با ۴۴ بهورز مشغول فعالیت است ۱۶ بهورز مرد و ۲۸ نفر از انان زن هستند که ۱۲۹ روستا با ۱۵۲۵۰ نفر جمعیت را تحت پوشش دارند
۸ باب ازمایشگاه ، ۱۰ باب داروخانه ، ۱ مرکز پرتو نگاری و ۶ مرکز توانبخشی از دیگر امکانات درمانی شهرستان است .
۷۳۶ نفر در شامل ۶۱ پزشک ، ۴۱۴ پیراپزشک ، و ۲۶۱ نفر سایر عناوین شغلی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در دامغان هستند .
از مجموع پزشکان دامغان ۳۲ نفر عمومی، ۳ نفر متخصص داخلی ، ۳ نفر متخصص قلب ، ۱ نفر عفونی ، ۲ نفر اطفال ، ۲ نفر جراحی ، ۱ نفر اورولوژی ، ۱ نفر ارتوپد ، ۱ نفر گوش و حلق و بینی ، ۲ نفر چشم ، ۳ نفر زنان ، ۲ نفر بیهوشی ، ۱ نفر اسیب شناسی ، ۴ نفر دندانپزشک ، ۲ نفر دارو ساز و ۱ نفر سایر میباشند .
تعداد پیرا پزشکان ۴۱ نفر ماما ها ۴۴ نفر کمک بهیار و بهیار ۲۶ نفر ،۴۳ نفر بهورز شامل ۱۷ نفر مرد و ۲۶ نفر زن ،کارشناس و کاردان تکنسین هوشبری ۱۲ نفر ، و تعداد پرستاران ۱۱۸ نفر میباشند.
۱۹ کارشناس و کاردان ازمایشگاه ، همراه با ۱۳ نفر پرتو نگار ، ۱۶ نفر مسئول بهداشت محیط ، ۴۰ نفر مسئول فوریتهای پزشکی ، ۳ نفر کارشناس و کاردان بهداشت حرفه ای ۱ نفر مربی خدمات بهداشتی و ۲ نفر کارشناس و کاردان داروئی ۲ نفر کارشناس مواد خوراکی از دیگر عوامل همکار در ارائه خدمات بهداشتی در سطح شهرستان میباشند .
*استخراج شده از سالنامه آماری مرکز آمار ایران

درباره نویسنده

محمدمهدی عالمی

130مطلب نوشته است .

بهمن فرزند حاج نصرت اله فرزند میرزاحسن فرزند ملاعباس ثانی فرزند ملاعباس بزرگ

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2019 باغ عالمی محفوظ است
طراحی شده توسط آلــفـــا