بهزیستی و تامین اجتماعی

۴- بهزیستی و تامین اجتماعی
از جمعیت دامغان در سال ۱۳۹۰، ۱۲۴ نفر نابینا ، ۱۱۲ نفر ناشنوا ، ۱۸۱ نفر دارای اختلال در گفتار و شنیدار ، ۲۸ نفر قطع دست ، ۱۴۱ نفر نقص در دست ، ۷۹ نفر قطع پا ، ۳۰۷ نفر نقص پا ، ۱۷۳ نفر نقص تنه ، و ۴۶۹ نفر دارای اختلال ذهنی هستند .
در شهرستان دامغان ۳ مجتمع ارائه دهنده خدمات اجتماعی در شهر و روستا ، ۲ مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ، ۲۱ مرکز ارائه خدمات مهد کودک ، و ۶ مرکز حمایت از خانواده های بی سرپرست فعال است در کنار موارد یاد شده ۱ مرکز خدمات برنامه جوان نیز در روستا فعال است .
تعداد مددجویان در مراکز تحت پوشش بهزیستی که به انان ارائه خدمات شده است شامل کودک بی سرپرست ۱۲ نفر مهد کودک ۸۳۲ نفر خانواده بی سرپرست ۲۷۳ خانواده ارائه امزش های فنی و حرفه ای ۱۰ مورد وتعداد فعالیت های مددکاری ۷۹۳۵ مورد بوده است و به ۹۴۲ نفر هم بصورت موردی ارائه کمک شده است .
تعداد مددجویان روستایی شامل ۳۰۰ نفر خدمات مهد کودک ، ۵۳ نفر خانوار بی سرپرست ۴ مورد خدمات برنامه جوانان ، ۹۱۰ فعالیت مددکاری و ۱۳۲ مورد کمک روستایی بوده است .
در شهرستان دامغان ۱۱ مرکز ارائه دهنده خدمات توانبخشی دولتی وجود دارد که ارائه خدمات به ۸۲ سالمند ، ۱۹ معلول جسمی و حرکتی و ۴۶۲ بیمار مستمری بگیر در خانواده را به انجام میرسانند .
واحد های ارائه دهنده دولتی و غیر دولتی خدمات توانبخشی ، ارائه خدمات به ۱۷۰۴ معلول را بعهده دارند .
یک واحد ارائه دهنده خدمات کاراموزی و باز پروری نیز در دامغان به ارائه خدمات روزانه میپردازد .
در دامغان ۴ واحد کمیته امداد به ۸۴۳ نفر مشمول طرح شهید رجایی ۳۱۸۶ میلیون ریال کمک می پردازد .
۱۹۰۵ نفر تحت پوشش طرح مددجوئی هستند که اعتباری بالغ بر ۸۳۴۱ میلیون ریال به انان پرداخت میشود / ۸۲۲ نفر از خدمات درمانی و ۶۳۲ نفر از خدمات اموزشی کمیته امداد استفاده مینمایند . ۱۰۲۸ نفر والدین ، همسر ، و فرزندان شهدا تحت پوشش بنیاد شهید هستند . تعداد خانوار های اینان ۳۹۶ می باشد .
تعدا د ۴۷۳ خانوار مستمری بگیر تحت پوشش بنیاد شهید میباشند.
۱۹۹۲۶ مورد خدمات درمانی ، ۶۲۱ مورد خدمات اموزشی به خانواده های تحت پوشش بنیاد شهید در سال ۹۰ ارائه شده است . تعداد شهدای تحت پوشش ۵۵۰ نفر میباشد که از این تعداد ۴۴۹ نفر مرد و یکنفر زن می باشد .
۲۰۵۸کارگاه با ۱۸۱۱۷ نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند .
۳۷۸۸ مستمری بگیر و ۲۲۴۷ بازنشسته تحت پوشش تامین اجتماعی دامغان قرار دارند .
۲۶۹۸۸ نفر تحت پوشش اداره کل خدمات درمانی دامغان هستند ، که از این تعداد ۱۰۷۳۳ نفر دولتی هستند .
۱۴۴ نفر در دامغان و در سال ۹۰ حقوق بگیر صندوق بازنشستگی کشوری می باشند .
*استخراج شده از سالنامه آماری مرکز آمار ایران

درباره نویسنده

محمدمهدی عالمی

129مطلب نوشته است .

بهمن فرزند حاج نصرت اله فرزند میرزاحسن فرزند ملاعباس ثانی فرزند ملاعباس بزرگ

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2019 باغ عالمی محفوظ است
طراحی شده توسط آلــفـــا