جمعیت

۲-جمعیت
در دامغان ۲۵۴۲۷ خانوار شامل ۱۸۵۰۴ خانوار شهری و ۶۹۲۳ خانوار روستایی ساکن هستند .
۸۲۸۴۸ نفر جمعیت شامل ۴۱۴۵۵ نفر مرد و ۴۱۳۹۳ نفر زن میباشند
۳۰۶۳۹ مرد و ۳۰۴۵۸ زن ساکن در مناطق شهری هستند .
۱۰۸۱۶ نفر مرد و ۱۰۹۳۵ نفر زن ساکن در مناطق روستایی هستند .
جمعیت دامغان از ۴۷۹۱۶ نفر در سال ۱۳۵۵ به ۸۲۸۴۸ نفر در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است . تراکم نسبی جمعیت در دامغان ۲/۶ نفر به ازای هر کیلومتر مربع میباشد .
۸۶۹۰۸ نفر شامل ۴۳۴۸۱ نفر مرد و ۴۳۴۲۷ نفر زن غیر ساکن در شهرستان دامغان میباشند .
تعداد جمعیت شهر دامغان در ابان ۵۵ به میزان ۸۹۰۹ نفر بوده که در سال ۹۰ این تعداد به ۵۸۷۷۰ نفر افزایش یافته است .
میزان رشد جمعیت در مناطق شهری از ۱۹/۱ در بازه زمانی ۷۵-۸۵ به ۵/. در بازه زمانی ۸۵-۹۰ کاهش داشته است . متوسط رشد طی سالهای مذکور ۵۴/۱ بوده است . رشد متوسط جمعیت در شهرستان دیباج ۹۴/۲- بوده است . دامغان ۵۳۳ پارچه ابادی دارد که ۴۰۳ پارچه ابادی خالی از سکنه و ۱۳۰ ابادی دارای ساکن میباشد. ۴۷ ابادی دارای ۱ تا ۲۴ نفر ساکن ۱۳ ابادی دارای ۲۵ تا ۴۹ نفر ساکن ۱۸ ابادی دارای ۵۰ تا ۹۹ نفر ساکن و ۲۵ ابادی دارای ۱۰۰ تا ۲۴۹ نفر ساکن می باشد .
از ۲۵۴۲۷ خانوار ساکن شهری در دامغان ۲۴۷۸ خانوار ۱ نفره ، ۵۲۵۰ خانوار ، ۲ نفره ۶۶۷۲ خانوار ، ۳ نفره ۶۸۵۴ خانوار ، ۴ نفره و ۳۰۴۶ خانوار ۵ نفره و به بالا می باشند .
در سال ۹۱ تعداد ۱۲۶۹ نفر شامل ۶۵۸ پسر و ۶۱۱ دختر در دامغان متولد شده اند از این تعداد ۱۰۹۰ نفر در شهر و ۱۷۹ نفر در نقاط روستایی متولد شده اند . همچنین در همین سال ۴۹۷ نفر شامل ۲۷۵ مرد و ۲۲۲ زن در دامغان فوت نموده اند .
کمترین تعداد متولدین سال مذکور در فروردین به تعداد ۸۴ نفر و بیشترین تعداد در خرداد و شهریور به تعداد ۱۱۸ نفر بوده است .
بیشترین تعداد فوت شدگان مربوط به گروه سنی ۷۵ سال و بیشتر به تعداد ۲۵۰ نفر بوده است .
در سال ۹۱ تعداد ۸۷۲ واقعه ازدواج در کنار ۱۷۸ واقعه طلاق ثبت شده است . از این تعداد ۷۶۱ واقعه در مناطق شهری و ۱۱۱ مورد در مناطق روستایی برای ازدواج و ۱۶۲ مورد در مناطق شهری و ۱۶ مورد در مناطق روستایی برای طلاق ثبت شده است .

*استخراج شده از سالنامه آماری مرکز آمار ایران

درباره نویسنده

محمدمهدی عالمی

129مطلب نوشته است .

بهمن فرزند حاج نصرت اله فرزند میرزاحسن فرزند ملاعباس ثانی فرزند ملاعباس بزرگ

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2019 باغ عالمی محفوظ است
طراحی شده توسط آلــفـــا