مساجد دامغان

 
■ ۱ – مسجد آقا میر جعفر- روستای طاق – ۹۸۸۸        ■ ۲ – مسجد ابراهیم خلیل اله – م امام – ۹۸۸۹
■ ۳ – مسجد ابوالفضل – خ آقا قلعه بابا – ۹۸۹۰            ■ ۴ – مسجد ابوالفضل قلعه آقابابا – بلوار راه آهن – ۹۸۹۱
■ ۵ – مسجد ابوالفضل روستای ابراهیم آباد – ۱۲۷۴۷    ■ ۶ – مسجد الغدیر- خ شهید مطهری – ۹۸۹۲
■ ۷ – مسجد المهدی – کوی آسیاب – ۹۸۹۳   ■ ۸ – مسجد اله آباد – روستای اله آباد – ۹۸۹۴
■ ۹ – مسجد امام – روستای آستانه – ۹۸۹۵    ■ ۱۰ – مسجد امام – روستای حاجی آباد – ۹۸۹۶
■ ۱۱ – مسجد امام جعفر صادق – روستای بق – ۹۸۹۷  ■ ۱۲ – مسجد امام جعفر صادق – محله امام – ۹۸۹۸
■ ۱۳ – مسجد امام حسن عسکری – روستای آستانه – ۹۸۹۹    ■ ۱۴ – مسجد امام حسن عسکری – روستای کلاته – ۹۹۰۰
■ ۱۵ – مسجد امام حسن مجتبی – خ.شهدا – ۹۹۰۱    ■ ۱۶ – مسجد امام حسن مجتبی – خ.شهید بهشتی – ۹۹۰۲
■ ۱۷ – مسجد امام حسن مجتبی – خ.شهید مطهری – ۹۹۰۳   ■ ۱۸ – مسجد امام حسن مجتبی – روستای بخش آباد – ۹۹۰۴
■ ۱۹ – مسجد امام حسن مجتبی – روستای مراد آباد – ۹۹۰۵  ■ ۲۰ – مسجد امام حسن مجتبی – شهر سازی مهماندوست – ۹۹۰۶
■ ۲۱ – مسجد امام حسن مجتبی – شهرک مهماندوست – ۹۹۰۷           ■ ۲۲ – مسجد امام حسن مجتبی – ک.آسیاب – ۹۹۰۸
■ ۲۳ – مسجد امام حسن مجتبی – محله امام – ۹۹۰۹ ■ ۲۴ – مسجد امام حسین – خ.شهید بهشتی – ۹۹۱۰
■ ۲۵ – مسجد امام حسین – روستای بخش آباد – ۹۹۱۱          ■ ۲۶ – مسجد امام حسین – روستای شیمی – ۹۹۱۲
■ ۲۷ – مسجد امام حسین – روستای عبداله آباد – ۹۹۱۳         ■ ۲۸ – مسجد امام حسین – روستای مهماندویه – ۹۹۱۴
■ ۲۹ – مسجد امام حسین – روستای نمکه – ۹۹۱۵     ■ ۳۰ – مسجد امام حسین – روستای وامرزان – ۹۹۱۶
■ ۳۱ – مسجد امام حسین-روستای عباس آباد – ۱۴۶۷۹          ■ ۳۲ – مسجد امام رضا – خ.شهید بهشتی – ۹۹۱۷
■ ۳۳ – مسجد امام رضا – خ.قمر بنی هاشم – ۹۹۱۸     ■ ۳۴ – مسجد امام زین العابدین – روستای مایان – ۹۹۱۹
■ ۳۵ – مسجد امام سجاد – خ.شهید بهشتی – ۹۹۲۰    ■ ۳۶ – مسجد امام سجاد – روستای طاق – ۹۹۲۱
■ ۳۷ – مسجد امام سجاد – روستای عوض آباد – ۹۹۲۲            ■ ۳۸ – مسجد امام هادی – شهرک انقلاب – ۹۹۲۳
■ ۳۹ – مسجد امامزاده علی – خ.امامزاده علی و ولی – ۹۹۲۴     ■ ۴۰ – مسجد امیر المومنین – بلوار شمالی – ۹۹۲۵
■ ۴۱ – مسجد امیر المومنین – خ.هفده شهریور – ۹۹۲۶           ■ ۴۲ – مسجد امیر المومنین – روستای حسین آباد – ۹۹۲۷
■ ۴۳ – مسجد ایستگاه راه آهن – خ.مطهری – ۹۹۲۸    ■ ۴۴ – مسجد بازار – بازار بزرگ – ۹۹۲۹
■ ۴۵ – مسجد باقر آباد – روستای باقر آباد – ۹۹۳۰       ■ ۴۶ – مسجد بالا – روستای زرین آباد – ۹۹۳۱
■ ۴۷ – مسجد بناب صالح – روستای دهخدا – ۹۹۳۲    ■ ۴۸ – مسجد بها آباد – روستای بها آباد – ۹۹۳۳
■ ۴۹ – مسجد پایین – روستای زرین آباد – ۹۹۳۴        ■ ۵۰ – مسجد تاریخانه – خ.شهید مطهری – ۹۹۳۵
■ ۵۱ – مسجد توچاه – روستای کوه زر – ۹۹۳۶           ■ ۵۲ – مسجد جامع – ۴۳۵
■ ۵۳ – مسجد جامع – امیریه – ۹۹۳۷ ■ ۵۴ – مسجد جامع – بالا تر از تویه – ۹۹۳۸
■ ۵۵ – مسجد جامع – خ.قیصریه – ۹۹۳۹       ■ ۵۶ – مسجد جامع – دشتبو – ۹۹۴۰
■ ۵۷ – مسجد جامع – دیباج   – ۹۹۴۱            ■ ۵۸ – مسجد جامع – روستای آستانه – ۹۹۴۲
■ ۵۹ – مسجد جامع – روستای امام آباد – ۹۹۴۳         ■ ۶۰ – مسجد جامع – روستای بق – ۹۹۴۴
■ ۶۱ – مسجد جامع – روستای تویه – ۹۹۴۵   ■ ۶۲ – مسجد جامع – روستای تویه دروار – ۹۹۴۶
■ ۶۳ – مسجد جامع – روستای جزن – ۹۹۴۷  ■ ۶۴ – مسجد جامع – روستای خورزان – ۹۹۴۸
■ ۶۵ – مسجد جامع – روستای سرخگریوه – ۹۹۴۹      ■ ۶۶ – مسجد جامع – روستای صع – ۹۹۵۰
■ ۶۷ – مسجد جامع – روستای طزره – ۹۹۵۱  ■ ۶۸ – مسجد جامع – روستای مایان – ۹۹۵۲
■ ۶۹ – مسجد جامع – روستای مهماندویه – ۹۹۵۳       ■ ۷۰ – مسجد جامع – روستای نعیم آباد – ۹۹۵۴
■ ۷۱ – مسجد جامع – محله ورزن – ۹۹۵۵      ■ ۷۲ – مسجد جامع روستای بادله کوه – ۹۹۵۶
■ ۷۳ – مسجد جامع( دیباج) – ۴۳۸    ■ ۷۴ – مسجد جوادالائمه – خ.آیت اله طالقانی – ۹۹۵۷
■ ۷۵ – مسجد جوادالائمه – محله امام – ۹۹۵۸ ■ ۷۶ – مسجد چهارده معصوم – روستای طزره – ۹۹۵۹
■ ۷۷ – مسجد حاج اسماعیل – روستای طزره – ۹۹۶۰  ■ ۷۸ – مسجد حاج جعفر – محله امام – ۹۹۶۱
■ ۷۹ – مسجد حاج ذبیح خادمیان- روستای وامرزان – ۹۹۷۸    ■ ۸۰ – مسجد حجاجی – قهاب صرصر   – ۹۹۶۲
■ ۸۱ – مسجد حداده – روستای حداده – ۹۹۶۳           ■ ۸۲ – مسجد حسینیه – روستای شیر آشیان – ۹۹۶۴
■ ۸۳ – مسجد حسینیه روبار – روستای مهماندویه – ۹۹۶۵       ■ ۸۴ – مسجد حضرت ابوالفضل – روستای ابوالبق – ۹۹۶۶
■ ۸۵ – مسجد حضرت ابوالفضل – روستای بق – ۹۹۶۷ ■ ۸۶ – مسجد حضرت ابوالفضل – روستای تویه – ۹۹۶۸
■ ۸۷ – مسجد حضرت ابوالفضل – روستای تویه دروار – ۹۹۶۹   ■ ۸۸ – مسجد حضرت ابوالفضل – روستای دشت بوی سر تنگ – ۹۹۷۰
■ ۸۹ – مسجد حضرت ابوالفضل – روستای فیروز آباد – ۹۹۷۱   ■ ۹۰ – مسجد حضرت ابوالفضل – روستای کوشکو – ۹۹۷۲
■ ۹۱ – مسجد حضرت فاطمه زهرا – روستای محمد آباد – ۹۹۷۳           ■ ۹۲ – مسجد حضرت معصومه – روستای آهواند – ۹۹۷۴
■ ۹۳ – مسجد خواهران حضرت ابوالفضل – روستای سر کویر حسینان – ۹۹۷۵   ■ ۹۴ – مسجد دهخدا – روستای تویه دروار – ۹۹۷۶
■ ۹۵ – مسجد دولت آباد – روستای دولت آباد – ۹۹۷۷ ■ ۹۶ – مسجد رجب بیکی – خ.شهید مطهری – ۹۹۷۹
■ ۹۷ – مسجد رجبعلی طالبی – خ.مشهد – ۹۹۸۰        ■ ۹۸ – مسجد رسول اکرم – روستای حسین آّباد – ۹۹۸۱
■ ۹۹ – مسجد رسول اکرم – روستای مؤمن آباد – ۹۹۸۲           ■ ۱۰۰ – مسجد رسول اکرم-دانشگاه – ۱۳۳۸۸
■ ۱۰۱ – مسجد رشم – روستای رشم – ۹۹۸۳ ■ ۱۰۲ – مسجد رضی آباد – روستای رضی آباد – ۹۹۸۴
■ ۱۰۳ – مسجد رومنان – روستای رومنان – ۹۹۸۵       ■ ۱۰۴ – مسجد زرگر آباد – روستای زرگر آباد – ۹۹۸۶
■ ۱۰۵ – مسجد سجاد – خ.شهید شاهچراغی – ۹۹۸۷   ■ ۱۰۶ – مسجد سجادیه – روستای وامرزان – ۹۹۸۸
■ ۱۰۷ – مسجد سر خگریوه – روستای سرخده – ۹۹۸۹           ■ ۱۰۸ – مسجد سرخده – روستای سرخده – ۹۹۹۰
■ ۱۰۹ – مسجد سعادت – روستای کلاته – ۹۹۹۱        ■ ۱۱۰ – مسجد سیدالشهدا – بالا محله – ۹۹۹۲
■ ۱۱۱ – مسجد سینگ – روستای سینگ – ۹۹۹۳       ■ ۱۱۲ – مسجد شریفیه – روستای شریفیه – ۹۹۹۴
■ ۱۱۳ – مسجد شمس آباد – روستای شمس آباد – ۹۹۹۵        ■ ۱۱۴ – مسجد شهدا – روستای کلاته – ۹۹۹۶
■ ۱۱۵ – مسجد شیر آشیان – روستای شیر آشیان – ۹۹۹۷      ■ ۱۱۶ – مسجد شیمی – روستای شیمی – ۹۹۹۸
■ ۱۱۷ – مسجد صاحب الزمان – بلوار پیروزی – ۹۹۹۹ ■ ۱۱۸ – مسجد صاحب الزمان – خ.بهشتی – ۱۰۰۰۰
■ ۱۱۹ – مسجد صاحب الزمان – روستای اگره – ۱۰۰۰۱          ■ ۱۲۰ – مسجد صاحب الزمان – روستای تویه – ۱۰۰۰۲
■ ۱۲۱ – مسجد صاحب الزمان – روستای حسینان – ۱۰۰۰۳    ■ ۱۲۲ – مسجد صاحب الزمان – روستای حسینیان – ۱۰۰۰۴
■ ۱۲۳ – مسجد صاحب الزمان – روستای سلطانیه – ۱۰۰۰۵     ■ ۱۲۴ – مسجد صاحب الزمان – روستای سوسن وار – ۱۰۰۰۶
■ ۱۲۵ – مسجد صاحب الزمان – روستای شوکت آباد – ۱۰۰۰۷ ■ ۱۲۶ – مسجد صاحب الزمان – روستای صالح آباد – ۱۰۰۰۸
■ ۱۲۷ – مسجد صاحب الزمان – روستای کلا – ۱۰۰۰۹            ■ ۱۲۸ – مسجد صاحب الزمان – روستای مراد آباد – ۱۰۰۱۰
■ ۱۲۹ – مسجد صاحب الزمان – قلعه – ۱۰۰۱۱          ■ ۱۳۰ – مسجد صلحه سر – روستای تویه دروار – ۱۰۰۱۲
■ ۱۳۱ – مسجد صید آباد – روستای صید آباد – ۱۰۰۱۳          ■ ۱۳۲ – مسجد طاهر – خ.قمر بنی هاشم – ۱۰۰۱۴
■ ۱۳۳ – مسجد عالمی – باغ جنت – ۱۰۰۱۵  ■ ۱۳۴ – مسجد عباس آباد – روستای عباس آباد – ۱۰۰۱۶
■ ۱۳۵ – مسجد عبدیا – روستای عبدیا – ۱۰۰۱۷        ■ ۱۳۶ – مسجد علی ابن ابوطالب – روستای عمروان – ۱۰۰۱۸
■ ۱۳۷ – مسجد علی ابن ابیطالب – خ.دوازده فروردین – ۱۰۰۱۹           ■ ۱۳۸ – مسجد علی ابن ابیطالب – م.فرهنگ – ۱۰۰۲۰
■ ۱۳۹ – مسجد علی ابن موسی الرضا – خ.شهید بهشتی – ۱۰۰۲۱        ■ ۱۴۰ – مسجد علی ابن موسی الرضا – قدرت آباد – ۱۰۰۲۲
■ ۱۴۱ – مسجد علی اصغر اکبری – روستای حیدر آباد – ۱۰۰۲۳          ■ ۱۴۲ – مسجد علی اکبر تویه درواری – روستای مایان – ۱۰۰۲۴
■ ۱۴۳ – مسجد علیان – روستای علیان – ۱۰۰۲۵        ■ ۱۴۴ – مسجد غنی آباد – روستای غنی آباد – ۱۰۰۲۶
■ ۱۴۵ – مسجد فاطمه الزهرا – بلوار پیروزی – ۱۰۰۲۷ ■ ۱۴۶ – مسجد فاطمه الزهرا – روستای سبحان – ۱۰۰۲۸
■ ۱۴۷ – مسجد فخرآباد – روستای فخر آباد – ۱۰۰۲۹  ■ ۱۴۸ – مسجد فرات – روستای فرات – ۱۰۰۳۰
■ ۱۴۹ – مسجد فرز کوچه – روستای تویه دروار – ۱۰۰۳۱        ■ ۱۵۰ – مسجد قائم – بازار بزرگ خندق – ۱۰۰۳۲
■ ۱۵۱ – مسجد قادر آباد – روستای قادر آباد – ۱۰۰۳۳ ■ ۱۵۲ – مسجد قاسم آباد – روستای قاسم آباد – ۱۰۰۳۴
■ ۱۵۳ – مسجد قبا – تقی آباد – ۱۰۰۳۵        ■ ۱۵۴ – مسجد قدسی رضوی بوم – روستای قلعه پایین برم – ۱۰۰۳۶
■ ۱۵۵ – مسجد قلعه – روستای دولت آباد – ۱۰۰۳۷    ■ ۱۵۶ – مسجد قلعه – روستای قادر آباد – ۱۰۰۳۸
■ ۱۵۷ – مسجد قلعه بالا برم – روستای قلعه بالا برم – ۱۰۰۳۹ ■ ۱۵۸ – مسجد قلعه نو – روستای دولت آباد – ۱۰۰۴۰
■ ۱۵۹ – مسجد کبوتر خان – روستای کبوتر خان – ۱۰۰۴۱     ■ ۱۶۰ – مسجد کربلایی محمد رضا – روستای مایان – ۱۰۰۴۲
■ ۱۶۱ – مسجد کلاته ملا – روستای کلاته ملا – ۱۰۰۴۳         ■ ۱۶۲ – مسجد کوچک – روستای شیر آشیان – ۱۰۰۴۴
■ ۱۶۳ – مسجد کوچک – روستای عبداله آباد – ۱۰۰۴۵          ■ ۱۶۴ – مسجد کوهزر – روستای کوهزر – ۱۰۰۴۶
■ ۱۶۵ – مسجد گدایی – روستای تویه – ۱۰۰۴۷         ■ ۱۶۶ – مسجد محله امام   – ۴۳۶
■ ۱۶۷ – مسجد محله نعیم آباد – روستای نعیم آباد – ۱۰۰۴۸  ■ ۱۶۸ – مسجد مدرسه آقا – خ.شهدا – ۱۰۰۴۹
■ ۱۶۹ – مسجد مرتضی مطهری – روستای فیروز آباد – ۱۰۰۵۰            ■ ۱۷۰ – مسجد مطلب خان – روستای مطلب خان – ۱۰۰۵۱
■ ۱۷۱ – مسجد معصوم آباد – روستای معصوم آباد – ۱۰۰۵۲    ■ ۱۷۲ – مسجد معلمان – روستای معلمان – ۱۰۰۵۳
■ ۱۷۳ – مسجد ملا – خ.جنت – ۱۰۰۵۴         ■ ۱۷۴ – مسجد مهدی آباد – روستای مهدی آباد – ۱۰۰۵۵
■ ۱۷۵ – مسجد موسی ابن جعفر – قهاب رستاق – ۱۰۰۵۶       ■ ۱۷۶ – مسجد موقوفه امینی – م.امام – ۱۰۰۵۷
■ ۱۷۷ – مسجد نصر آباد – روستای نصر آباد – ۱۰۰۵۸ ■ ۱۷۸ – مسجد نماز خانه – روستای رضی آباد – ۱۰۰۵۹
■ ۱۷۹ – مسجد همت – خ.آیت – ۱۰۰۶۰        ■ ۱۸۰ – مسجد همت- خ شهید آیت – ۶۱۹۰
■ ۱۸۱ – مسجد ورکیان – روستای ورکیان – ۱۰۰۶۱    ■ ۱۸۲ – مسجد ولیعصر – خ.دوازده فروردین – ۱۰۰۶۲
■ ۱۸۳ – مسجد ولیعصر – روستای قوشه – ۱۰۰۶۳      ■ ۱۸۴ – مسجد ولیعصر – روستای کلاته – ۱۰۰۶۴
■ ۱۸۵ – مسجد یزدان آباد – روستای یزدان آباد – ۱۰۰۶۵        ■ ۱۸۶ – مسجد کربلایی اکبر- روستای وامرزان – ۱۲۴۲۷

درباره نویسنده

محمدمهدی عالمی

127مطلب نوشته است .

بهمن فرزند حاج نصرت اله فرزند میرزاحسن فرزند ملاعباس ثانی فرزند ملاعباس بزرگ

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2019 باغ عالمی محفوظ است
طراحی شده توسط آلــفـــا