نیروی انسانی

۳- نیروی انسانی
۷۴۸۹۱ نفر در دامغان بیش از ۱۰ سال سن دارند از این تعداد ۲۴۰۳۲ نفر شاغل و ۳۰۵۳ نفر بیکار هستند و ۴۷۵۱۹ نفر از نظر تعاریف جمعیت غیر فعال اقتصادی هستند از این تعداد ۱۷۵۱۵ نفر محصل ، ۲۰۷۸۰ نفر خانه دار ، ۵۶۲۳ نفر دارای درامد و بدون کار هستند و ۳۶۰۱ نفر نیز در سایر گروه ها قرار میگیرند . البته ۲۸۷ نفر نیز در امار گیری شغل خود را اظهار ننموده اند . ۲۴۰۳۲ نفر شاغل در دسته بندی ذیل عنوان شده اند
قانونگذاران، مقامات عالیرتبه ، و مدیران ۸۷۴ نفر
متخصصان ۲۳۰۶نفر
۱۱۷۱ نفر تکنسین ها و دستیاران
کارکنان خدماتی و فروشندگان ۲۵۸۴ نفر
کارمندان اداری و دفتری ۱۰۹۱ نفر
کارگران ماهر ،کشاورزان .و… ۴۹۸۳ نفر
صنعتگران و …. ۳۵۷۲ نفر
متصدیان ماشین الات و … ۲۲۵۰ نفر
کارگران ساده ۳۷۷۰ نفر
سایر و اظهار نشده ۱۴۳۱ نفر
تعداد کارکنان دولت در دامغان ۲۱۸۲ نفر میباشد که از این تعداد ۱۷۱۵ نفر رسمی و ما بقی تحت سایر عناوین استخدامی مشغول به کار هستند . ۱۹۴۴ نفر از انان اصلی و مابقی پشتیبانی هستند .
از تعداد ذکر شده ۲۰۴ نفر کمتر از دیپلم ۳۲۱ نفر دیپلم ۴۲۷ نفر فوق دیپلم ۱۰۹۱ نفر لیسانس ۱۲۸ نفر فوق لیسانس و ۱۱ نفر دارای مدرک تحصیلی دکتری هستند .

*استخراج شده از سالنامه آماری مرکز آمار ایران

درباره نویسنده

محمدمهدی عالمی

129مطلب نوشته است .

بهمن فرزند حاج نصرت اله فرزند میرزاحسن فرزند ملاعباس ثانی فرزند ملاعباس بزرگ

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2019 باغ عالمی محفوظ است
طراحی شده توسط آلــفـــا