آرشیو موضوع : شجره نامه

ملا عباس بزرگ و فرزندانش

ملا عباس بزرگ و فرزندانش
شیخ ابوالفاسم    ملاعبدالله  ملامحمدحسن  ملاعباس ثانی     ... ادامه مطلب

آقاشیخ ابوالقاسم

آقاشیخ ابوالقاسم
این نمودار  با استفاده از اطلاعات در اختیار تدوین گردیده است .لطفا در صورتیکه اطلاعاتی در خصوص فرزندان  رده های پایینی نمودار دارید از طریق ثبت اطلاعات در قسمت نظرات همین مطلب و یا از طریق گزینه تماس با ما نسبت به انتقال اطلاعات جهت تصحیح اقدام فرمایید. متشکریم ادامه مطلب

ملامحمدحسن

ملامحمدحسن
این نمودار  با استفاده از اطلاعات در اختیار تدوین گردیده است .لطفا در صورتیکه اطلاعاتی در خصوص فرزندان  رده های پایینی نمودار دارید از طریق ثبت اطلاعات در قسمت نظرات همین مطلب و یا از طریق گزینه تماس با ما نسبت به انتقال اطلاعات جهت تصحیح اقدام فرمایید. متشکریم ادامه مطلب

ملا عبدالله

ملا عبدالله
این نمودار  با استفاده از اطلاعات در اختیار تدوین گردیده است .لطفا در صورتیکه اطلاعاتی در خصوص فرزندان  رده های پایینی نمودار دارید از طریق ثبت اطلاعات در قسمت نظرات همین مطلب و یا از طریق گزینه تماس با ما نسبت به انتقال اطلاعات جهت تصحیح اقدام فرمایید. متشکریم ادامه مطلب

ملاعباس ثانی

ملاعباس ثانی
این نمودار با استفاده از اطلاعات در اختیار تدوین گردیده است .لطفا در صورتیکه اطلاعاتی در خصوص فرزندان  رده های پایینی نمودار دارید از طریق ثبت اطلاعات در قسمت نظرات همین مطلب و یا از طریق گزینه تماس با ما نسبت به انتقال اطلاعات جهت تصحیح اقدام فرمایید. متشکریم   ادامه مطلب

ملا مهدی

ملا مهدی
این نمودار  با استفاده از اطلاعات در اختیار تدوین گردیده است .لطفا در صورتیکه اطلاعاتی در خصوص فرزندان  رده های پایینی نمودار دارید از طریق ثبت اطلاعات در قسمت نظرات همین مطلب و یا از طریق گزینه تماس با ما نسبت به انتقال اطلاعات جهت تصحیح اقدام فرمایید. متشکریم ادامه مطلب

معصومه خانم

معصومه خانم
این نمودار با استفاده از اطلاعات در اختیار تدوین گردیده است .لطفا در صورتیکه اطلاعاتی در خصوص فرزندان  رده های پایینی نمودار دارید از طریق ثبت اطلاعات در قسمت نظرات همین مطلب و یا از طریق گزینه تماس با ما نسبت به انتقال اطلاعات جهت تصحیح اقدام فرمایید. متشکریم ادامه مطلب

مرضیه خانم

مرضیه خانم
این نمودار با استفاده از اطلاعات در اختیار تدوین گردیده است .لطفا در صورتیکه اطلاعاتی در خصوص فرزندان  رده های پایینی نمودار دارید از طریق ثبت اطلاعات در قسمت نظرات همین مطلب و یا از طریق گزینه تماس با ما نسبت به انتقال اطلاعات جهت تصحیح اقدام فرمایید. متشکریم ... ادامه مطلب

نوشته های مرتبط شرح احوالات بزرگان عالمی

نوشته های مرتبط شرح احوالات بزرگان عالمی
در خصوص شرح حال واحوالات بزرگان عالمی مرحوم اقای قدیر تلاشهای زیادی داشته و اطلاعات خود را در مجلداتی تحت عنوان بزرگان فامیل عالمی بصورت دست نویس جمع اوری نموده است . این مجلدات توسط فرزند ایشان جناب حمید عالمی در سایت www.alemifamily.com  اورده شده و در برخی موارد در این سایت نیز از همان مطالب ... ادامه مطلب

تاریخچه شجره نامه

تاریخچه شجره نامه
هر چند ممکن است برخی از افراد فامیل شجره نامه های فردی در اختیار داشته باشند یا با مراجعه به برخی قران ها در بعضی از خانواده ها بتوان ارتباط خونی فرزندان یک خانواده را بدون انجام ازمایشات علمی تشخیص داد لکن تدوین شجره نامه چند نسل از یک خاندان و شناسائی فرزندان انها در طول ادوار کار پر زحمت و پر مرارتی است . ... ادامه مطلب
برچسب :
تمام حقوق این سایت برای © 2019 باغ عالمی محفوظ است
طراحی شده توسط آلــفـــا